PROJECT 01

KLANT / WESTHOEK

Enkele van de 7 video's video's die wij mochten maken in opdracht van Dienstverlening de Westhoek.

Doel van de video's is de diversiteit van de Westhoek te benadrukken dat je hier kunt wonen, werken, leven, in gelijk welke situatie. De 20sec versies waren eind 2022 - begin 2023 in de reclameblokken van vtm go te zien.

Voice over: Peter Bulckaen